Báo cáo quản trị công ty năm 2018 Ngày: 25/01/2019

Báo cáo quản trị công ty năm 2018

Giải trình kết quả kinh doanh quý 4 2018 Ngày: 21/01/2019

Giải trình kết quả kinh doanh quý 4 2018

Báo cáo Tài chính quý 4 năm 2018 Ngày: 21/01/2019

Công bố báo cáo Tài chính quý 4 năm 2018

Khởi công xây dựng dự án Hạ tầng kỹ thuật Giai Đoạn II của Công ty TNHH Nội Thất Gỗ Phú Đỉnh. Ngày: 11/12/2018

Lễ động thổ khởi công xây dựng dự án Hạ tầng kỹ thuật Giai Đoạn II của Công ty TNHH Nội Thất Gỗ Phú Đỉnh.

Báo cáo Tài chính quý 3 năm 2018 Ngày: 22/10/2018

Công bố báo cáo Tài chính quý 3 năm 2018