Ngày: 06/02/2020
Thông báo chốt danh sách dự ĐHCĐTN năm 2020. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2020
Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương công bố Thông báo chốt danh sách dự ĐHCĐTN năm 2020. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2020 
/fileuploads/vn/2020/tb_vsd_pdf(1)-danen.pdf


Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2020
/fileuploads/vn/2020/tb_hose_pdf.pdf
Tin nổi bật