Ngày: 02/04/2019
Thông báo chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐTN năm 2019
Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương công bố Thông báo chốt danh sách dự ĐHCĐTN năm 2019. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2019 
/fileuploads/tai%20day.pdf\


Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2019 
/fileuploads/scaned_pdf(3).pdf
Tin nổi bật